Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację programu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Proponujemy skorzystanie z naszej darmowej aplikacji do generowania wypełnionego załącznika VA który każda szkoła ma obowiązek prowadzić na bieżąco. Dokument ten jest sprawdzany przez Agencję Rynku Rolnego przy każdej kontroli w szkole.

Strona logowania do aplikacji

 

Informacje ogólne

Celem programu “Owoce w szkole” jest skuteczne przeciwdziałanie następującym problemom:

  • wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą, wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku zdrowych nawyków żywieniowych,
  • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce, pozostającej i tak na bardzo niskim poziomie w porównaniu do średniej wspólnotowej.

Powyższy cel powinien zostać osiągnięty poprzez:

  • trwałe ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw poprzez zwiększenie udziału tych produktów w ich codziennej diecie,
  • podniesienie świadomości społecznej, w tym w szczególności dzieci, w zakresie zdrowego odżywiania.

 

Dokumenty do pobrania